مباني شهرشناسي - عامري سياهويي

کد شناسه :13502
مباني شهرشناسي - عامري سياهويي

مباني شهر شناسي تأليف : حميدرضا سياهويي و صابر زند - شهرسازي - 1 : شهر چيست ؟ 2 : مهم ترين و معروف ترين نظريه پردازان شهر 3 :مشخصه ها و ويژگي هاي شهر 4 : نگاهي گذرا بهپيدايش شهر ( از شهرها نخستين تا شهر انقلاب صنعتي ) 5 : شهر چگونه به وجود مي آيد ؟ 6 : شهر به عنوان مدينه بشري 7 : شكل شهر چيست و چگونه ساخته مي شود ؟ 8 : انواع شكل شهر 9 : الگوي كالبدي شهر 10 : مفهوم سلسله مراتب در ساختار شهري 11 : مفهوم محله و جايگاه محله در ساختار شهر 12 : مفهوم مركز در شهر و جايگاه آن در ساختار شهر 13 : هويت شهري چيست ؟ 14 : مشخصه و ويژگي هاي هويتي در شهر - مباني شهرشناسي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر