سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری - اکبر پرهیزکار

کد شناسه :13505
سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری - اکبر پرهیزکار

سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری تألیف : یاچک مالچفسکی ترجمه : اکبر پرهیزکار ، عطا غفاری گیلانده - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول : مقدمات و مفاهیم اولیه 1 : داده های جغرافیایی ، اطلاعات و تصمیم گیری 2 : مقدمه ای بر سامانه اطلاعات جغرافیایی 3 : مقدمه ای بر تحلیل تصمیم چندمعیاری بخش دوم : تحلیل تصمیم چندمعیاری فضایی 4 : معیارهای ارزیابی 5 : گزینه ها و محدودیتهای تصمیم گیری 6 : وزن دهی معیار 7 : قواعد تصمیم گیری 8 : تحلیل حساسیت بخش سوم : سامانه های پشتیبان تصمیم گیری چند معیاری فضایی 9 : سامانه های پشتیبان تصمیم گیری فضایی 10 : مطالعات موردی - سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر