محيط هاي شهري پايدار

کد شناسه :13526
محيط هاي شهري پايدار

محيط هاي شهري پايدار تأليف : مريم سينگري ، حميد دانش پژوه - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : ادراك محيطي 2 : تعامل محيط و انسان 3 : نظرپردازان كيفيت محيط شهري 4 : نظريه پايداري و توسعه پايدار 5 : الگوهاي طراحي محله در نيمه اول قرن بيستم ميلادي 6 : تعاريف و مفاهيم محله 7 : نمونه هاي موردي - محيط هاي شهري پايدار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر