مبانی برنامه ریزی محیطی برای توسعه پایدار روستایی

کد شناسه :13536
مبانی برنامه ریزی محیطی برای توسعه پایدار روستایی

مبانی برنامه ریزی محیطی برای توسعه پایدار روستایی تألیف : هدایت الله نوری ، اصغر نوروزی آورگانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : روستا و ناحیه روستایی 2 : توسعه و توسعه روستایی 3 : محیط و محیط روستایی 4 : برنامه ریزی و برنامه ریزی محیطی 5 : توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی 6 : منابع طبیعی 7 : مخاطرات محیطی - مبانی برنامه ریزی محیطی برای توسعه پایدار روستایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر