حقوق شهروندی در شهرسازی _برزگر

کد شناسه :13572
حقوق شهروندی در شهرسازی _برزگر

حقوق شهروندی در شهرسازی تألیف : سپیده برزگر ، هما هدایت - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم ، تعاریف و مبانی حقوق شهروندی 2 : شهروندی : تفاوت ها و مصادیق 3 : اسلام و حقوق شهروندی 4 : حقوق شهروندی در غرب 5 : شهروندی : ضرورت ها و نتایج 6 : حقوق شهروندی و شهرسازی مشارکتی 7 : شهروندی در ایران 8 : بررسی تطبیقی حقوق شهری در نظام مختلف - حقوق شهروندی در شهرسازی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر