تحليل و طراحي سازه هاي فولادي با تاكيد بر روش حالات حدي - حسيني هاشمي

کد شناسه :13577
تحليل و طراحي سازه هاي فولادي با تاكيد بر روش حالات حدي - حسيني هاشمي
موجود نیست

تحليل و طراحي سازه هاي فولادي : با تأكيد بر روش حالات حدي ، اصول طراحي به همراه مثال هاي كاربردي تأليف : مهدي عليرضايي ، بهرخ حسيني هاشمي ، حسن احمدي - عمران - كتاب پرهام - 1 : الزامات عمومي و خواص فولاد 2 : بارهاي طراحي و رفتار سازه هاي فولادي در برابر آنها 3 : الزامات تحليل و طراحي براي تأمين پايداري 4 : الزامات مقاطع اعضاي فولادي و رفتار خميري آنها 5 : الزامات طراحي اعضا براي نيروي كششي 6 : الزامات طراحي اعضا براي نيروي فشاري 7 : الزامات طراحي اعضا براي خمش 8 : الزامات طراحي اعضا براي برش 9 : الزامات طراحي اعضا براي تركيب نيروها 10 : الزامات طراحي اعضا با مقطع مختلط 11 : الزامات طراحي اتصالات 12 : طراحي تير ورق ها 13 : الزامات حالات حدي بهره برداري براي سازه هاي فولادي 14 : تحليل غيرارتجاعي سازه هاي فولادي 15 الزامات طراحي قاب هاي خمشي فولادي 16 : الزامات طراحي قاب هاي مهاربندي شده فولادي 17 : الزامات طراحي ديوارهاي برشي فولادي 18 : استفاده از مقادير جدول بندي شده در طراحي - تحليل و طراحي سازه هاي فولادي : با تأكيد بر روش حالات حدي ، اصول طراحي به همراه مثال هاي كاربردي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر