اصول و مباني اسلامي توسعه پايدار شهري

کد شناسه :13603
اصول و مباني اسلامي توسعه پايدار شهري

اصول و مباني اسلامي توسعه پايدار شهري تأليف : ميرنجف موسوي ، رحيم سرور ، جبار عليزاده اصل - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : ميراث مشترك و تاريخچه توسعه پايدار 2 : اسلام و عدالت 3 : توسعه پايدار شهري 4 : شهر اسلامي پايدار 5 : آرمانشهر و آرمانشهر اسلامي - اصول و مباني اسلامي توسعه پايدار شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر