اصول و مبانی اسلامی توسعه پایدار شهری

کد شناسه :13603
اصول و مبانی اسلامی توسعه پایدار شهری

اصول و مبانی اسلامی توسعه پایدار شهری تألیف : میرنجف موسوی ، رحیم سرور ، جبار علیزاده اصل - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : میراث مشترک و تاریخچه توسعه پایدار 2 : اسلام و عدالت 3 : توسعه پایدار شهری 4 : شهر اسلامی پایدار 5 : آرمانشهر و آرمانشهر اسلامی - اصول و مبانی اسلامی توسعه پایدار شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر