مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری - شهرکی

کد شناسه :13618
مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری - شهرکی

مديريت گسترش كالبدي شهر با رويكرد رشد هوشمند شهري تأليف : سعيد زنگنه شهركي ، شهرسازي ، كتاب پرهام ، بخش اول مديريت گسترش كالبدي شهر ، گسترش كالبدي شهر و الگوهاي آن، الگوها و ابزارهاي سنجش و ارزيابي گسترش كالبدي شهر ، وضعيت گسترش كالبدي شهرهاي ايران ،راهبردهاي مديريت گسترش كالبدي شهر بخش دوم رويكرد رشد هوشمند شهري ، تعريف ها ، مباني و مفاهيم رشد هوشمند شهري ، اصول و سياست هاي رشد هوشمند شهري ،كاربرد رشد هوشمند در مديريت گسترش كالبدي شهرهاي ايران ، مديريت گسترش كالبدي شهر با رويكرد رشد هوشمند شهري ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر