نظريه هاي علمي پژوهش محور در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك ج1

کد شناسه :13624
نظريه هاي علمي پژوهش محور در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك ج1

نظريه هاي علمي پژوهش محور در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك تأليف : سيروس احمدي نوحداني ، ريباز قرباني نژاد - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : نظريه فضاهاي جغرافيايي حايل 2 : مذهب و گسترش حوزه نفوذ ، مورد : ايران و مذهب شيعه 3 : الگوي مديريت بهينه مرزهاي دريايي ( مرزهاي درياهاي نيمه بسته )4 : الگوي روابط در مناطق ژئوپليتيك 5 : طراحي مدل سنجش قدرت ملي كشورها 6 : بنيادهاي ژئوپليتيكي واگرايي قومي 7 : طراحي الگوي سنجش عدالت فضايي (مطالعه موردي : ايران) 8 : الگوي عوامل ژئوپليتيكي تنش و منازعه در روابط كشورها 9 : تبيين نظري مفهوم مكان و منطقه استراتژيك 10 : آسيب شناسي دولت محلي مطالعه موردي : شوراهاي اسلامي كلانشهرهاي ايران 11 : الگوي نظري طراحي راهبرد دفاعي مبتني بر عوامل ژئوپليتيكي 12 : نقش مكان هاي كوچك جغرافيايي در سياست هاي جهاني مطالعه موردي : ساحل شرقي مديترانه - نظريه هاي علمي پژوهش محور در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك جلد اول - كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر