طرح مديريت براي محوطه هاي ميراث جهاني - ايرواني

کد شناسه :13676
طرح مديريت براي محوطه هاي ميراث جهاني - ايرواني

طرح مديريت براي محوطه هاي ميراث جهاني تأليف : احسان ايرواني ،حسام حسني پور - باستان شناسي - كتاب پرهام - بخش اول : 1 : مولفه هاي طرح مديريت 2 : كتاب شناسي و لينك ها 3 : پيوست هاي كتاب بخش دوم : 1 : بخشي از رهنمودهاي اجرايي براي عمل به كنوانسيون ميراث جهاني 2005 - 2 : چكيده اي از رهنمودهاي مديريت براي محوطه هاي ميراث فرهنگي جهاني 1998 - 3 : كنوانسيون ،قوانين و الحاقيه ها ،منشورهاي ملي و بين المللي 4 : الگوهاي ميراث فرهنگي جهاني در ايران 5 : چكيده ي طرح مديريت ميراث جهاني گنبد قابوس - طرح مديريت براي محوطه هاي ميراث جهاني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر