باستان شناسي داميز - كلبادي نژاد

کد شناسه :13697
باستان شناسي داميز - كلبادي نژاد

باستان شناسي for dummies تأليف : نانسي ماري وايت ترجمه : مريم كلبادي نژاد - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : باستان شناسي : نگرشي بر زندگي مردمان گذشته 2 : كار ميداني باستان شناسي :ماجراجويي آغاز مي شود 3 : بعد از كاوش : شما هنوز در آغاز راه هستيد 4 : باستان شناسي ، بازسازي همه ي گذشته ي انسان 5 : باستان شناسي براي همه 6 : بخش ده تايي ها - باستان شناسي for dummies - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر