مديريت توسعه منطقه اي با تاكيد بر ايران - زياري

کد شناسه :13719
مديريت توسعه منطقه اي با تاكيد بر ايران - زياري

مديريت توسعه منطقه اي با تأكيد بر ايران تأليف : كرامت الله زياري - عمران - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم كليدي در مديريت توسعه منطقه اي 2 : نظريه هاي مديريت توسعه منطقه اي 3 : مديريت توسعه منطقه اي در منتخبي از كشورهاي جهان 4 : آر دي اس : چارچوب سياستي مديريت توسعه منطقه اي 5 : برنامه ريزي و مديريت توسعه منطقه اي در ايران 6 : ساختار مديريت توسعه منطقه اي در ايران 7 : آسيب شناسي مديريت توسعه منطقه اي در ايران 8 : پيشنهاد الگوي مطلوب مديريتي توسعه منطقه اي براي ايران - مديريت توسعه منطقه اي با تأكيد بر ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر