گرگویل و گرین من در هنر قرون وسطی و گوتیک - طاهری

کد شناسه :13750
گرگویل و گرین من در هنر قرون وسطی و گوتیک - طاهری

گرگویل و گرین من در هنر قرون وسطی و گوتیک تألیف : علیرضا طاهری و سالومه علیایی - معماری - کتاب پرهام - 1 : گوتیک : واژه شناسی و خاستگاه گوتیک - معماری گوتیک - شیشه منقوش ( ویترای ) - پیکر تراشی 2 : گرگویل : واژه شناسی و منشأ گرگویل - تاریخچه گرگویل - کاربرد گارگرگویل ها - نماد و مفاهیم گارگویل ها - عوامل تخریب و زوال گرگویل ها - گرگویل های مدرن - ساختار و طبقه بندی گرگویل ها - گرگویل های انسانی - گرگویل های حیوانی - گرگویل های ترکیبی - گرگویل های انسان گیاه ، گرین من - گرگویل های انسان گیاه حیوان - گرگویل های انسان حیوان - گرگویل های حیوان حیوان - گرگویل و گرین من در هنر قرون وسطی و گوتیک - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر