فضاهای امید - هاروی

کد شناسه :13785
فضاهای امید - هاروی

فضاهاي اميد تأليف : ديويد هاروي ترجمه علي رضا جباري (آذرنگ ) - شهرسازي - كتاب پرهام - فصل اول : بازگشت به ماركس : توسعه ناموزون جغرافيايي - فصل دوم : جغرافياي مانيفست - فصل سوم : كارگران همه كشورها متحد شويد فصل چهارم : جهاني سازي امروزي فصل پنجم : توسعه ناموزون جغرافيايي و حقوق همگاني - درباره بدن و شخصيت هاي سياسي در فضاي جهاني فصل ششم : بدن به سان راهبرد انباشت - لحظه آرمانشهر - فصل هفتم : سياست هاي بدني و پيكار براي دستيابي به دستمزد معيشتي - گفت و گوهايي در باب چندگانگي بديل ها فصل هشتم : فضاهاي آرمانشهر فصل نهم : آرمانشهر باوري ديالكتيكي فصل دهم : درباره ي معماران ، زنبوران عسل و نوع بشر فصل يازدهم مسئوليت ها در برابر طبيعت و طبيعت انسان فصل دوازدهم : معماران عصيانگر در پهنه ي كار - فضاهاي اميد - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر