توسعه پایدار بخشی و فضایی - مقصود لو

کد شناسه :13802
توسعه پایدار بخشی و فضایی - مقصود لو

توسعه پایدار بخشی و فضایی اصول و مدل های پایدارسازی استراتژیک نوشته بیژن مقصودلو و راشین مقصودی - شهرسازی - 1 : مفاهیم و کلیات توسعه پایدار 2 : اصول مفاهیم و کلیات فرایند متدولوژیک برنامه ریزی استراتژیک در توسعه پایدار 3 : معرفی مولفه ها معیارها و زیرمعیارهای موثر در تصمیم سازی و سیاست گذاری توسعه پایدار 4 : کاربرد modeling در توسعه پایدار و معرفی مدل های توسعه پایدار بخشی و فضایی 5 : معرفی نمونه های عملی اجرای مدل های توسعه پایدار در ایران - توسعه پایدار بخشی و فضایی اصول و مدل های پایدارسازی استراتژیک - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر