هنر يادماني ايران در دوره اشكاني - محمدي فر

کد شناسه :13838
هنر يادماني ايران در دوره اشكاني - محمدي فر

هنر يادماني ايران در دوره اشكاني تأليف : ترودي كووامي ترجمه : يعقوب محمدي فر ، عليرضا خوناني - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : تاريخ اجمالي ايران در دوره اشكاني 2 : ميراث هنري پارتيان در ايران 3 : آثار متعلق به شاهان اشكاني و خراج گزاران ايشان 4 : مجسمه هاي مشكوفه از شمي و نمونه هاي مرتبط 5 : آثار به دست آمده در خوزستان ، بخش اول 6 : آثار به دست آمده در خوزستان بخش دوم 7 : نقوش برجسته تنگ سروك و آثار مرتبط 8 : تعدادي از آثار منسوب به هركول 9 : آثار به دست آمده در ايذه 10 : مجسمه هاي سنگي گوناگون 11 : پوشش ايرانيان در دوره اشكاني 12 : نتيجه گيري - هنر يادماني ايران در دوره اشكاني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر