هنر یادمانی ایران در دوره اشکانی ، محمدی فر

کد شناسه :13838
هنر یادمانی ایران در دوره اشکانی ، محمدی فر

هنر یادمانی ایران در دوره اشکانی تألیف : ترودی کووامی ترجمه : یعقوب محمدی فر ، علیرضا خونانی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : تاریخ اجمالی ایران در دوره اشکانی 2 : میراث هنری پارتیان در ایران 3 : آثار متعلق به شاهان اشکانی و خراج گزاران ایشان 4 : مجسمه های مشکوفه از شمی و نمونه های مرتبط 5 : آثار به دست آمده در خوزستان ، بخش اول 6 : آثار به دست آمده در خوزستان بخش دوم 7 : نقوش برجسته تنگ سروک و آثار مرتبط 8 : تعدادی از آثار منسوب به هرکول 9 : آثار به دست آمده در ایذه 10 : مجسمه های سنگی گوناگون 11 : پوشش ایرانیان در دوره اشکانی 12 : نتیجه گیری - هنر یادمانی ایران در دوره اشکانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر