دستورالعمل مسکن اجتماعی اصول و نمونه ها

کد شناسه :13847
دستورالعمل مسکن اجتماعی اصول و نمونه ها

دستورالعمل مسکن اجتماعی اصول و نمونه ها ترجمه : سیدعباس رجایی ، مسلم ضرغام فرد ، ببراز کریمی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : سیر تحول تاریخی مسکن اجتماعی 2 : نقش مسکن اجتماعی در سیاست های مسکن 3 : چارچوب نهادی 4 : چارچوب حقوقی 5 : چارچوب اقتصاد کلان 6 : تأمین مالی مسکن اجتماعی 7 : نقش مسکن اجتماعی در انسجام اجتماعی 8 : طراحی مسکن اجتماعی - دستورالعمل مسکن اجتماعی اصول و نمونه ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر