شاخصه های معماری ایرانی اسلامی در مجموعه های مسکونی

کد شناسه :13955
شاخصه های معماری ایرانی اسلامی در مجموعه های مسکونی

شاخصه های معماری ایرانی - اسلامی در مجموعه های مسکونی تألیف : اسماعیل ضرغامی و سیده اشرف سادات و علی شرقی - معماری - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم پایه مسکن 2 : سیر تحول مسکن در تهران و آرایه های پایداری در هر یک از دوره ها 3 : انواع مجتمع های مسکونی 4 : بررسی اصول حاکم بر طراحی فضاهای سنتی 6 : مفاهیم معماری ایرانی - اسلامی در بناهای سنتی - 7 : استخراج شاخصه های معماری ایرانی - اسلامی - شاخصه های معماری ایرانی - اسلامی در مجموعه های مسکونی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر