رویکردها و روش های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری

کد شناسه :1418
رویکردها و روش های سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری
موجود نیست

رويكردها و روش هاي سنجش كيفيت محيط مسكوني شهري تأليف : ريك ون پل ترجمه : مجتبي رفيعيان و جمشيد مولودي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : ديباچه و زمينه مطالعاتي كتاب 2 : كيفيت محيط مسكوني : سياست ها و نظريه ها و تحقيقات تجربي 3 : روش هاي تحقيق تجربي 4 : منابع آزردگي در محيط مسكوني شهري : يك مطالعه پرسش نامه اي 5 : كيفيت محيط مسكوني شهري : رويكرد تحليل مطلوبيت چند شاخصه 6 : قضاوت كارشناسان در مورد كيفيت محيطي : رويكرد تحليل مطلوبيت چند شاخصه 7 : كيفيت محيط شهري : آزمون تحليل هم پيوند 8 : مرور و بحث 9 : رويكردهاي نوين سنجش و ارزيابي كيفيت محيط شهري 10 : سنجش و ارزيابي كيفيت محيط شهري : رويكرد تحليل عاملي تأييدي 11 : ارزشيابي كيفيت محيط شهري : رويكرد انتخاب تجربي - رويكردها و روش هاي سنجش كيفيت محيط مسكوني شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر