مفاهیم پایه در طراحی مسکن - شادی عزیزی

کد شناسه :14069
مفاهیم پایه در طراحی مسکن - شادی عزیزی

مفاهیم پایه در طراحی مسکن تألیف : یان کربز ترجمه : شادی عزیزی ، صفورا اولنج - معماری - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم پایه 2 : عناصر زندگی 3 : گونه شناسی مسکن - مفاهیم پایه در طراحی مسکن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر