جستارهای تاریخی و فلسفی در حفاظت از میراث فرهنگی - وطن دوست

کد شناسه :14134
جستارهای تاریخی و فلسفی در حفاظت از میراث فرهنگی - وطن دوست

جستارهای تاریخی و فلسفی در حفاظت از میراث فرهنگی ترجمه و تألیف : رسول وطن دوست - معماری - کتاب پرهام - 1 : راز و نیاز چشم : درک هنری نگریستن ، درک و خبرگی هنری 2 : مقصود اصلی هنرمند 3 : پیدایش نظریه ی امروزین حفاظت 4 : دورنمای تاریخی 5 : مرمت و ضد مرمت 6 : مرمت همساز کمبودها 7 : انگاره ی پوسته ی دیرینگی 8 : نقش علم و فن شناسی - جستارهای تاریخی و فلسفی در حفاظت از میراث فرهنگی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر