شهر و سرزندگی - نصری

کد شناسه :14211
شهر و سرزندگی  - نصری

کتاب شهر و سرزندگی ، پژوهشی در باب مولفه های سرزندگی فضاهای شهری ، سیدرضا نصیری ، مهنوش حسنخانی ،شهرسازی ، کتاب پرهام ، مفاهیم و تعاریف ، فضاهای عمومی و سرزندگی محیط شهری ، سرزندگی ، ابعاد ، مولفه ها و رویکردها ، تحلیل آثار موفق در باب سرزندگی ، جمع بندی ایده ها و برنامه ها ،کتاب شهر و سرزندگی ، پژوهشی در باب مولفه های سرزندگی فضاهای شهری ، کتاب پرهام ، نشر گوهر دانش .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر