سدهاي خاكريزه اي بتني وزني و سنگريزه اي با رويه بتني - گلمايي

کد شناسه :14238
سدهاي خاكريزه اي بتني وزني و سنگريزه اي با رويه بتني - گلمايي

سدهاي خاكريزه اي ، بتني وزني و سنگريزه اي با رويه بتني بر اساس كتاب طراحي سدهاي كوچك و تحقيقات شرارد تأليف : جي دبليو هيلف ، جي ال شرارد ترجمه : حسن گلمائي ، محمد حسنودي آتشگاه - عمران - كتاب پرهام - 1 : طبقه بندي انواع سد 2 : سدهاي خاكي 3 : سدهاي سنگريزه اي 4 : سدهاي بتني وزني 5 : سدهاي سنگريزه اي با رويه بتني - سدهاي خاكريزه اي ، بتني وزني و سنگريزه اي با رويه بتني بر اساس كتاب طراحي سدهاي كوچك و تحقيقات شرارد - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر