سدهای خاکریزه ای بتنی وزنی و سنگریزه ای با رویه بتنی - گلمایی

کد شناسه :14238
سدهای خاکریزه ای بتنی وزنی و سنگریزه ای با رویه بتنی - گلمایی

سدهای خاکریزه ای ، بتنی وزنی و سنگریزه ای با رویه بتنی بر اساس کتاب طراحی سدهای کوچک و تحقیقات شرارد تألیف : جی دبلیو هیلف ، جی ال شرارد ترجمه : حسن گلمائی ، محمد حسنودی آتشگاه - عمران - کتاب پرهام - 1 : طبقه بندی انواع سد 2 : سدهای خاکی 3 : سدهای سنگریزه ای 4 : سدهای بتنی وزنی 5 : سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی - سدهای خاکریزه ای ، بتنی وزنی و سنگریزه ای با رویه بتنی بر اساس کتاب طراحی سدهای کوچک و تحقیقات شرارد - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر