پساکلان شهر - مطالعات منطقه ای شهرها و مناطق -خالصی مقدم

کد شناسه :14265
پساکلان شهر - مطالعات منطقه ای شهرها و مناطق -خالصی مقدم

پساکلان شهر مطالعات منطقه ای شهرها و مناطق تألیف : ادوارد سوجا ترجمه : نرگس خالصی مقدم - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : ترسیم مجدد زمین تاریخ فضای شهری 2 : شش گفتمان درباره پساکلان شهر 3 : فضای زیسته : بازاندیشی درباره 1992 در لس آنجلس - پساکلان شهر مطالعات منطقه ای شهرها و مناطق - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر