مسائل مهندسی زلزله - تابش پور

کد شناسه :14278
مسائل مهندسی زلزله - تابش پور

مسائل مهندسی زلزله تألیف : محمدرضا تابش پور ، سید فرید قهاری - عمران - کتاب پرهام - 1 : ارتعاش سیستم یک درجه آزادی 2 : ارتعاش غیرخطی سیستم های یک درجه آزادی و طیف پاسخ 3 : بررسی نگاشت های زلزله 4 : طیف پاسخ 5 : پاسخ سیستم های چند درجه آزادی 6 : بارگذاری لرزه ای ، آیین نامه 2800 (مبحث 6 ) 7 : مسائل دیوار پرکننده آجری 8 : کنترل سازه ها 9 : تحلیل خطر لرزه ای - مسائل مهندسی زلزله - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر