راهنماي كاربردي طراحي پايدار - رهنما

کد شناسه :14297
راهنماي كاربردي طراحي پايدار - رهنما

راهنماي كاربردي طراحي پايدار تأليف : ديويد برگمن ترجمه : حسين رهنما - معماري - كتاب پرهام - 1 : طراحي سازگار با محيط زيست : چيستي و چرايي 2 : مسائل مربوط به سايت 3 : مصرف بهينه آب 4 : مصرف بهينه انرژي : تكنيك هاي غيرفعال 5 : مصرف بهينه انرژي : تكنيك هاي فعال 6 : كيفيت محيط داخلي 7 : مصالح 8 : برچسب ها و درجه بندي ها : ارزيابي معماري سازگار با محيط زيست - راهنماي كاربردي طراحي پايدار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر