راهنمای کاربردی طراحی پایدار - رهنما

کد شناسه :14297
راهنمای کاربردی طراحی پایدار - رهنما

راهنمای کاربردی طراحی پایدار تألیف : دیوید برگمن ترجمه : حسین رهنما - معماری - کتاب پرهام - 1 : طراحی سازگار با محیط زیست : چیستی و چرایی 2 : مسائل مربوط به سایت 3 : مصرف بهینه آب 4 : مصرف بهینه انرژی : تکنیک های غیرفعال 5 : مصرف بهینه انرژی : تکنیک های فعال 6 : کیفیت محیط داخلی 7 : مصالح 8 : برچسب ها و درجه بندی ها : ارزیابی معماری سازگار با محیط زیست - راهنمای کاربردی طراحی پایدار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر