ساخت محله سبز - حاتمی نژاد

کد شناسه :14298
ساخت محله سبز - حاتمی نژاد

ساخت محله سبز ، راهبردهایی برای شهروندان متعهد تألیف : جیل دوست ، مارک بویسن ترجمه : حسین حاتمی نژاد ، مصطفی حیدری مقدم ، طیبه قائمی راد - عمران - کتاب پرهام - 1 : بازاندیشی اجتماعات محلی ما : مردم ، سیاره ، شکوفایی 2 : اقدام به عمل 3 : امنیت غذایی 4 : رویدادهای سبز 5 : استفاده از حمل و نقل سبز 6 : پایه های یک خانه سبز 7 : سیستم های آب 8 : انرژی تجدید پذیر : در جستجوی اجتماع محلی صفر خالص 9 : بازیافت ، کمپوست و زباله 10 : محیط طبیعی و فضاهای سبز 11 : هنرها و جنبش زیست محیطی 12 : اقتصاد سبز و کارآفرینی 13 : شهرهای پایدار و کمک به شما برای یکی از آنها شدن 14 : سنجش موفقیت - ساخت محله سبز ، راهبردهایی برای شهروندان شهر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر