تاريخ باغ و باغ سازي در ايران - جمال الدين

کد شناسه :14299
تاريخ باغ و باغ سازي در ايران - جمال الدين

كتاب تاريخ باغ و باغ سازي در ايران تحليل و بازخواني باغ و باغ سازي به روايت متون و اسناد تاريخي نوشته غلامرضا جمال الدين ،انتشارات روزنه ، معماري منظر ، ساختار و تاريخ باغ هاي ايران تاريخ باغسازي ايران ، كتاب پرهام ، درآمدي بر باغ و باغ سازي در ايران ، سده هاي نخست ، باغ هاي غزنويان باغ هاي خراسان قرن پنجم ، سلجوقيان و خوارزمشاهيان ، از تبريز تا هرات نظام كاشت و آرايش درختان و گياهان در باغ ، تيموريان ، باغ و باغ سازي در ارشادالزراعه گنجينه اي زير غبار روزگار ، ميرك سيدغياث ، چادر و خيممه در باغ هاي تيموري و صفوي ، باغ هاي قزوين در دوره صفويه ، شهر اصفهان و سيماي آن ميدان نقش جهان ، كاخ ها و باغ هاي پيوسته شاهي ، خيابان چهارباغ و باغ هاي حومه شهر ، شمال و باغ هاي فرح آباد و بهشهر ، باغ بلبل و كاخ هشت بهشت ، گياهان و درختان در باغ هاي عصر صفوي ، مراسم و تفريحات در باغ ها و كوشك ها و كاخ هاي تيموري و صفوي ، بررسي كوشك و كاخ و باغ هاي عصر صفوي ، كتاب تاريخ باغ و باغ سازي در ايران تحليل و بازخواني باغ و باغ سازي به روايت متون و اسناد تاريخي ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر