طراحان چه می دانند - شیرکرمی

کد شناسه :14303
طراحان چه می دانند - شیرکرمی

طراحان چه می دانند؟ نوشته برایان لاوسون ترجمه علی شیرکرمی - معماری - 1 : کشف دانش طراحی 2 : چرا متحمل است که دانش طراحی دانشی خاص باشد ؟3 : منابع و انواع دانش طراحی 4 : پرداختن به دانش نهفته در ترسیم ها 5 : تبادل دانش طراحی با رایانه ها 6 : گفتگوهای طراحی 7 : دانش نظری و تجربی در طراحی 8 : دانش تخصصی در طراحی - طراحان چه می دانند؟ - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر