نقش فناوری های نوین در طراحی مساکن روستایی - ارغان

کد شناسه :14308
نقش فناوری های نوین در طراحی مساکن روستایی - ارغان

نقش فناوری های نوین در طراحی مساکن روستایی تألیف : عباس ارغان ، ریحانه علوی امین ، کامران جواهری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تئوری در برنامه ریزی مسکن روستایی 2 : تحلیل و شناخت وضعیت جغرافیایی ، اجتماعی ، کالبدی سایت در برنامه ریزی مسکن 3 : طراحی فن آوری نوین در برنامه ریزی مسکن روستایی 4 : پیامد کالبدی اقتصادی اجتماعی در برنامه ریزی نوین مساکن روستایی - نقش فناوری های نوین در طراحی مساکن روستایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر