طراحي سازه هاي فولادي در برابر زلزله - وتر

کد شناسه :14326
طراحي سازه هاي فولادي در برابر زلزله - وتر

طراحي سازه هاي فولادي در برابر زلزله مولفين : محمدقاسم وتر و علي قمري - عمران - بخش اول : رفتار ديناميكي سازه ها 1 : مباني ديناميك سازه و مهندسي زلزله بخش دوم : تحليل استاتيكي سازه ها در برابر زلزله 2 : نامنظمي ساختمان 3 : درجه نامعيني/قابليت اعتماد 4 : تغيير مكان و تغيير شكل ها 5 : ناسازه ها و قطعات الحاقي 6 : تحليل استاتيكي معادل بخش سوم : طراحي لرزه اي سازه هاي فولادي 7 : مقدمه اي بر طراحي سازه هاي فولادي به روش حالات حدي بر اساس مقررات ملي ساختمان 8 : قاب هاي مهاربندي شده همگرا 9 : قاب هاي مهاربندي شده واگرا 10 : قاب هاي خمشي فولادي 11 : ديوارهاي برشي فولادي 12 : مهاربند كمانش تاب 13 : ميراگرهاي فولادي - طراحي سازه هاي فولادي در برابر زلزله - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر