مدیریت و برنامه ریزی بافت های قدیمی و فرسوده شهری (نوسازی و بهسازی شهری )

کد شناسه :14330
مدیریت و برنامه ریزی بافت های قدیمی و فرسوده شهری (نوسازی و بهسازی شهری )

مدیریت و برنامه ریزی بافت های قدیمی و فرسوده شهری ( نوسازی و بهسازی شهری در ایران و جهان ) تألیف : یونس غلامی ، نصراله باعقیده رودی ، سید احمد حسینی ، سیدعلی موسوی - باستان شناسی مرمت - کتاب پرهام - 1 : چارچوب نظری ، تعاریف و مفاهیم 2 : تئوری ها و مدل های مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت 3 : مروری بر سابقه بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها در جهان غرب و شرق 4 : تجارب جهانی نوسازی شهری در شهرهای کشورهای اسلامی 5 : الگوی اسلامی - ایرانی احیای بافت های شهری - مدیریت و برنامه ریزی بافت های قدیمی و فرسوده شهری ( نوسازی و بهسازی شهری در ایران و جهان ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر