نگاهی نو به تجربه دیدار از موزه - مهدی افشار

کد شناسه :14352
نگاهی نو به تجربه دیدار از موزه - مهدی افشار

نگاهی نو به تجربه دیدار از موزه تألیف : جان اچ فالک ، لین دی دیرکینگ ترجمه : مهدی افشار - کتاب پرهام 1: مقدمه ، موزه ها ، مدل تجربی یادگیری بخش اول : قبل از دیدار : 2 : ساختار شخصی ، محرک های مرتبط با هویت 3 : بافت اجتماعی - فرهنگی ، موزه در جامعه 4 : ساخت و بافت شخصی ، تجربه پیشین ، علایق و دانش بخش دوم : هنگام دیدار : 5 : محتوای فیزیکی : نمایشگاه ها 6 : محتوای فیزیکی ،بیش از نمایشگاه ها 7 : زمینه های اجتماعی ، فرهنگی در موزه 8 : مضامین درهم آمیخته : موزه به مثابه گشتاسب بخش سوم : بعد از دیدار : 9 : ماندگاری تجربه موزه ای 10 : ارزیابی تأثیر یادگیری از موزه ها بخش چهارم : راهنمای حرفه ای در تجربه موزه ای : 11 : حمایت از تجربه موزه ای ، قبل ، هنگام و بعد از دیدار بخش پنجم : فراتر از دیدار : 12 : موزه قرن بیست و یکم - نگاهی نو به تجربه دیدار از موزه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر