درآمدی بر شناخت برنامه ریزی شهری در ژاپن - چاره جو

کد شناسه :14365
درآمدی بر شناخت برنامه ریزی شهری در ژاپن - چاره جو

درآمدی بر شناخت برنامه ریزی شهری در ژاپن تألیف : هو چین سیونگ ترجمه : فرزین چاره جو - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : معرفی کشور ژاپن 2 : تکامل شهرهای ژاپن 3 : سیاست های شهری در ژاپن 4 : قانون گذاری در طرح ریزی شهری 5 : برنامه ریزی شهری در عمل - درآمدی بر شناخت برنامه ریزی شهری در ژاپن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر