مقدمه ای بر خاموش کننده های حریق - غلام نیا

کد شناسه :14377
مقدمه ای بر خاموش کننده های حریق - غلام نیا

مقدمه ای بر خاموش کننده های حریق تألیف : رضا غلام نیا ، سیدهادی حجازی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه ای بر خاموش کننده و اهمیت به کارگیری آنها 2 : ویژگی های خاموش کننده های دستی 3 : چگونگی کار با خاموش کننده های دستی 4 : چگونگی کار با خاموش کننده های دستی 5 : چگونگی طراحی تعداد خاموش کننده و جانمایی آن در محیط کار 6 : بازرسی ، نگهداری و سرویس خاموش کننده ها 7 : ضمیمه - مقدمه ای بر خاموش کننده های حریق - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر