تکنولوژی های پیشرفته ساختمانی در جهت پایداری زیست محیطی - روانشادنیا

کد شناسه :14518
تکنولوژی های پیشرفته ساختمانی در جهت پایداری زیست محیطی - روانشادنیا

کتاب تکنولوژی های پیشرفته ساختمانی در جهت پایداری زیست محیطی تألیف آصف سید ترجمه مهدی روانشادنیا ، میلاد قنبری ،انتشارات سیمای دانش ، عمران ساختمان سازی ، طراحی پایدار و ساختمان های پایدار و نوآوری ، کتاب پرهام ، پایداری و انرژی ، سرمایش تابشی ، تهویه گردشی جابجاشونده ، پره های خنک کننده ، توزیع هوا از کف UFAD واحدهای القایی گردشی یا جابجا شونده DIU نما پوسته با عملکرد بالا ، ذخیره انرژی حرارتی ، انرژی خورشیدی و ساختمان های با مصرف خالص صفر ، سیستم های زمین گرمایی ، تولید هم زمان ، پایداری مرکز داده ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر