راهنمای طراحی پارک های شهری

کد شناسه :14570
راهنمای طراحی پارک های شهری

راهنمای طراحی پارک های شهری تألیف : مینو علیخانی ، رضا فرهادی ، پیمان گلچین - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفهوم و تاریخچه پارک و پارک سازی 2 : پارک های شهری و انواع آن 3 : پارکهای واحد همسایگی 4 : پارک محله ای 5 : پارک منطقه ای 6 : اصول طراحی پارکها 7 : شناخت سایت 8 : تعیین کاربری ها و جانمایی آن ها در سایت 9 : جنبه های زیبایی شناسی 10 : جنبه های عملکردی و اجرایی 10 : جنبه های ایمنی و کنترل 11 : ضوابط پارک سازی 12 : ضوابط مرتبط به شهرسازی 13 : ضوابط اجرایی 14 : پیشنهادهایی برای ایمن سازی پارک - راهنمای طراحی پارک های شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر