طبیعت و طراحی ، طراحی با الهام از الگوهای طبیعت ، عموئیان

کد شناسه :14606
طبیعت و طراحی ، طراحی با الهام از الگوهای طبیعت ، عموئیان

طبیعت و طراحی طراحی با الهام از الگوهای طبیعت نوشته فروغ عموئیان - معماری - 1 : درک محیط 2 : دیدگاه های علمی در دانش طراحی با الهام از طبیعت 3 : درک طبیعت از منظر طراحی 4 : طراحی با الهام از طبیعت - طبیعت و طراحی طراحی با الهام از الگوهای طبیعت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر