تحليل موقعيت -با نگاهي به كاربرد آن در پژوهش هاي شهري - بابائي

کد شناسه :14626
تحليل موقعيت -با نگاهي به كاربرد آن در پژوهش هاي شهري - بابائي

تحليل موقعيت ( با نگاهي به كاربرد آن در پژوهش هاي شهري ) تأليف : محمد مسعود ، احسان بابائي ، مريم دانشور - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تحليل موقعيت : چيستي ، چگونگي و نوآوري هاي روش شناختي 2 : تبيين ويژگي ها و مولفه هاي شهر اسلامي با استفاده از تحليل موقعيت - تحليل موقعيت ( با نگاهي به كاربرد آن در پژوهش هاي شهري ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر