احياي بافت قديم شهرها - مروري بر تجارب

کد شناسه :14706
احياي بافت قديم شهرها - مروري بر تجارب

احياي بافت قديم شهرها ( مروري بر تجارب ) : ارائه راهبردها و ضوابط براي حفاظت و احياي بافت قديم شهرهاي ايران تأليف : اصغر محمدمرادي ، آتس سا اميركبيريان ، حجت اله عبدي اردكاني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : طرح مسأله ، شناخت و مباني نظري 2 : اشاره اي به تجربيات چند كشور اروپايي 3 :تجارب جهاني ( چند كشور اسلامي و آسيايي ) 4 : بررسي منشورهاي جهاني مرتبط با مقوله حفاظت و احياي مراكز تاريخي - فرهنگي شهرها 5 : دوره هاي پرداختن به امر حفاظت و مرمت مراكز تاريخي در ايران از بدو تأسيس اداره عتيقات تاكنون 6 : تجربيات حفاظت و احيا در برخي از مراكز تاريخي - فرهنگي شهرهاي ايران 7 : راهبردها ، راهكارها و ضوابط پيشنهادي - احياي بافت قديم شهرها ( مروري بر تجارب ) : ارائه راهبردها و ضوابط براي حفاظت و احياي بافت قديم شهرهاي ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر