نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی - ضرغامی

کد شناسه :14718
نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی - ضرغامی

نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی تألیف : اسماعیل ضرغامی - معماری - کتاب پرهام - 1 : تعاریف ، کلیات و مسائل عمومی مسکن 2 : ناهنجاری های کالبدی - اجتماعی در مجتمع های مسکونی 3 : طراحی مسکن و نیازهای اجتماعی 4 : اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی 5 : نمونه مجتمع های مسکونی 6 : نظریه پایداری اجتماعی در معماری - نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر