منظر روستاهای ایران - عباس زادگان

کد شناسه :14726
منظر روستاهای ایران - عباس زادگان

منظر روستاهای ایران تألیف : مصطفی عباس زادگان - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعریف روستا و طبقه بندی منظر آن 2 : عوامل و عناصر سازنده منظر روستا 3 : تأثیرات برنامه ریزی منظر روستاها 4 : فرایند کنترل منظر روستا - منظر روستاهای ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر