مباني پژوهش كيفي - فنون و مراحل توليد نظريه زمينه اي - افشار

کد شناسه :14727
مباني پژوهش كيفي - فنون و مراحل توليد نظريه زمينه اي - افشار
موجود نیست

مباني پژوهش كيفي ، فنون و مراحل توليد نظريه زمينه اي تأليف : انسلم استراوس ، جوليت كربين ترجمه : ابراهيم افشار - كتاب پرهام - بخش اول : ملاحظات كلي : 1 : پيش درآمد 2 : توصيف ، نظم دادن مفهومي و نظريه سازي 3 : تعامل ميان پژوهش كيفي و كمي 4 : ملاحظات عملي بخش دوم : روش هاي كدگذاري : 5 : تحليل از راه بررسي ميكروسكوپي داده ها 6 : عمليات پايه 7 : ابزارهاي تحليل 8 : كدگذاري باز 9 : كدگذاري محوري 10 : كدگذاري گزينشي 11 : كدگذاري فرايند 12 : ماتريس شرطي ، پيامدي 13 : نمونه گيري نظري 14 : يادداشت تحليلي و نمودار بخش سوم : به پايان بردن كار : 15 : نوشتن پايان نامه و تك نگاشت و سخنراني پژوهشي 16 : ملاك هاي ارزشيابي 17 : پرسش و پاسخ با دانشجويان - مباني پژوهش كيفي فنون و مراحل توليد نظريه زمينه اي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر