تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با arc gis - همراه با dvd - عبادی

کد شناسه :14817
تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با arc gis - همراه با dvd  - عبادی

تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با Arc GIS مکان گزینی ، تحلیل شبکه و همپوشانی تألیف : مسعود عبادی ، ناصر نجاتی ، نسیم وحیدی - جغرافیا - کتاب پرهام - فصل 1 : تحلیل شبکه و کاربردهای آن در مطالعات شهری : ترسیم شعاع دسترسی بر مبنای تحلیل شبکه ، تعاریف و ضوابط شعاع دسترسی محله ، تابع موقعیت تخصیص فصل 2 : مکان یابی با رویکرد پروژه های شهری : تحلیل فضایی و کاربرد آن در مطالعات شهری ، تعریف فرآیند مکان یابی با Spatial Analyst ، مکان یابی و امکان سنجی احداث ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر مشهد فصل 3 : محاسبه شاخص های برنامه ریزی مسکن : محاسبه شاخص ها در مقیاس بلوک و محدوده های شهری ، محاسبه سطح زیربنا و تراکم ساختمانی ، محاسبه سطح اشغال ، محاسبه تراکم جمعیتی ، تراکم نفر بر واحد مسکونی ، تراکم خالص مسکونی - تحلیل های کلیدی در برناه ریزی فضایی با ArcGIS مکان گزینی ، تحلیل شبکه و همپوشانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر