برنامه ريزي فضايي و توسعه شهري - كوزه گر كالجي

کد شناسه :14829
برنامه ريزي فضايي و توسعه شهري - كوزه گر كالجي

برنامه ريزي فضايي و توسعه شهري (رويكردي انتقادي ) تأليف : پير كارلو پارلمو ، داويده پونتزيني ترجمه : لطفعلي كوزه گر كالجي - شهرسازي -كتاب پرهام - 1 : برنامه ريزي و توسعه شهري : موانع و چالش ها 2 : پروژه هاي ناتمام با بنياد انظباطي 3 : فرهنگ هاي برنامه ريزي مديترانه اي : كشور ايتاليا 4 : چشم اندازها و مبحث هاي انتقادي 5 : بازانديشي در حوزه توسعه شهري و برنامه ريزي فضايي - برنامه ريزي فضايي و توسعه شهري (رويكرد انتقادي ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر