بنيان محله هاي پايدار - نعمتي مهر

کد شناسه :14830
بنيان محله هاي پايدار - نعمتي مهر

بنيان محله هاي پايدار تأليف : آوي فريدمن ترجمه : مرجان السادات نعمتي مهر و امير يداله پور - معماري و شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : فراهم سازي زمينه 2 : فرم محله هاي پايدار 3 : خيابان هايي براي مردم 4 : درهم تنيدگي محله و طبيعت 5 : منظر خيابان و فضاهاي باز 6 : پايدار كردن نواحي ساحلي 7 : سزمايه اجتماعي و اجتماع هاي محلي منسجم 8 : مسكن پايدار - بنيان محله هاي پايدار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر